Verwarming / HVAC

  • De ventilatie en verwarming kunnen gericht worden geprogrammeerd (per dag, uur, week,…)
  • De omgevingstemperatuur kan ingesteld worden in functie van de aan- of afwezigheid van de bewoners
  • Wanneer geforceerd wordt geventileerd (bv openstaande ramen) treedt de antivriesstand in werking
  • De zonwering wordt aangestuurd in functie van interne en externe factoren

 

qbushomecontrol_12 batibouw-2012-verwarming